Processen

Processen

Tar Ni med Er måtten eller en ritning på Ert badrum så tar en badrumsdesigner hos oss hand om Er och lotsar Er bland alla de val som kan göras. Tillsammans skapar Ni den 3D-ritning som ligger till grund för arbetets utförande.

Ni får fast pris vid sittande bord och kan skriva avtal direkt. När detta är gjort så kontaktar vår projektledare Er inom ett par dagar och bokar ett möte för att stämma av så alla förutsättningar stämmer. Att först kontrollera att förutsättningar stämmer i efterhand är ett kostnadsbesparande arbetssätt som kommer Er som kund till gagn. Vi sparar därigenom mycket arbete med att besöka badrum där Vi aldrig får något uppdrag.

När detta är gjort så beställs allt material till Ert badrum hem till vårt lager för att Vi skall säkerställa att allt finns hemma. Vi skapar på så sätt ledtider under byggnationen och undviker väntetid p.g.a. uteblivna eller felaktiga leveranser. När dagen för arbetets påbörjande infaller kommer Vi till Er, monterar ett Ilock (kodlås) i Er dörr för att Vi skall slippa nyckelhanteringen med alla inblandade

Ett lås som Ni får behålla efter utfört arbete. Vi täcker även in golv och skärmar av så renoveringen inte påverkar resterande del av huset. Arbetet utförs av ett väl sammansvetsat gäng som är vana vid sammabete och samordning. När badrummet är färdigt så kommer vår badrumsdesigner ut till Er för gemensam syn så allt har blivit så som Ni tänkt Er.

I samband med detta får Ni även alla drift och skötselanvisningar samt kvalitétsintyg för tätskikt, säkert vatten och elinstallationen. Är allt till belåtenhet så meddelar Ni den som hanterar våra kunders betalningar och beloppet dras från Ert konto. Enkelt, tryggt och säkert.